Algemeen Bestuur

Bestuur Dienst Dommelvallei''

Het bestuur van de Dienst Dommelvallei bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de voorzitter.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 3 leden per college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. De leden van het Algemeen Bestuur worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Taken

Tot de taken van het Algemeen Bestuur behoort onder andere de vaststelling van:

  • Het meerjarig organisatieplan.
  • De begroting en de begrotingswijzigingen.
  • De uitgangspunten voor de contracten.
  • De rekening.

Leden Algemeen Bestuur Dienst Dommelvallei

Victor Fijneman

Fijneman
contactgegevens en taken Victor Fijneman
FunctieDirecteur Dienst Dommelvallei

drs. Hans Gaillard

Gaillard
contactgegevens en taken drs. Hans Gaillard
FunctieBurgemeester van Son en Breugel

Maarten Houben

Houben
contactgegevens en taken Maarten Houben
FunctieBestuurslid, Plaatsvervangend Voorzitter, Burgemeester Nuenen

drs. Jan Boersma

Boersma
contactgegevens en taken drs. Jan Boersma
FunctieBestuurslid, Wethouder Son en Breugel

Marc Jeucken

Jeucken
contactgegevens en taken Marc Jeucken
FunctieBestuurslid, Wethouder Geldrop-Mierlo

Hans van de Laar

van de Laar
contactgegevens en taken Hans van de Laar
FunctieBestuurslid, Wethouder Geldrop-Mierlo

Hetty Tindemans-van Tent

Tindemans-van Tent
contactgegevens en taken Hetty Tindemans-van Tent
FunctieBestuurslid, Wethouder Nuenen

Joep Pernot

Pernot
contactgegevens en taken Joep Pernot
FunctieBestuurslid, Wethouder Nuenen

John Frenken

Frenken
contactgegevens en taken John Frenken
FunctieBestuurslid, Wethouder Son en Breugel
Lees voor