Begroting & Jaarstukken

Dienst Dommelvallei presenteert de Meerjarenbegroting 2020-2023 en de Jaarstukken 2018 aan u in een digitale vorm. 

Verantwoording
In deze financiĆ«le stukken leggen Dienst Dommelvallei en het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur en de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn.

Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023
In de digitale Meerjarenbegroting 2020-2023 Dienst Dommelvallei leest u wat wij willen bereiken, hoe we dat gaan doen en welke budgetten hiervoor beschikbaar worden gesteld. Via deze meerjarenprogrammabegroting geeft het dagelijks bestuur het managementteam van Dienst Dommelvallei de opdracht om de aan de budgetten gekoppelde doelstellingen en acties in de jaren 2020 tot 2023 te realiseren.  

Jaarrekening 2018
In de digitale Jaarrekening 2018 Dienst Dommelvallei leest u wat wij in 2018 hebben bereikt. In de jaarrekening 2018 leggen wij cijfermatig verantwoording af in hoeverre de doelstellingen in 2018 zijn gerealiseerd, wat het heeft gekost en wat het jaarresultaat is.

Lees voor