Invordering | Betalingsregeling | Kwijtschelding 

Belastingen & heffingen

Bent u op onze website op zoek naar contactgegevens voor invordering, betalingsregeling of kwijtschelding voor belastingen en heffingen? Dan verwijzen wij u graag door naar de gemeente waar u woont. Zij helpen u verder.

Hoe werkt het?

Kijk hieronder bij de gemeente waar u woont en klik op de link. U komt dan op de juiste pagina op de website van de gemeente waar u een aanvraag voor een betalingsregeling kunt doen. 

Betalingsregeling

Heeft u de belastingaanslag ontvangen en kunt u deze niet binnen de geldende betalingstermijn(en) betalen? Dan kunt u bij de gemeente waarin u woont, een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Als de gemeente aan uw verzoek voldoet, wordt met u een betalingsregeling getroffen. 

logo  gemeente Geldrop_Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo

Bent u inwoner van gemeente Geldrop-Mierlo en heeft u vragen over kwijtschelding, invordering belastingen en heffingen? Lees hier meer over op de website van de gemeente. 

Logo gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen

Bent u inwoner van gemeente Nuenen en heeft u vragen over kwijtschelding, invordering belastingen en heffingen? Lees hier meer over op de website van de gemeente.

 

Logo gemeente Son en Breugel

Gemeente Son en Breugel

Bent u inwoner van gemeente Son en Breugel en heeft u vragen over kwijtschelding, invordering belastingen en heffingen? Lees hier meer over op de website van de gemeente.