Gemeenten Best, Oirschot, Nuenen en Son & Breugel zijn samen met Dienst Dommelvallei en WSD gestart om ondernemers die de 2eTozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aangevraagd hebben, te ondersteunen.

Doel

Het doel van deze ondersteuning is te voorkomen dat de ondernemers bijstandsafhankelijk worden als de 2e Tozo-regeling afloopt op 1 oktober 2020.

Tozo-regeling

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen kunnen gebruik maken van de Tozo-regeling. Dit is een noodvoorziening die financiële hulp biedt aan ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De 1e regeling liep tot 1 juni. De 2e regeling loopt tot 1 oktober.

Extra ondersteuning

130 Ondernemers uit Best, Oirschot, Nuenen en Son & Breugel hebben zich aangemeld voor de 2e Tozo-regeling. Om deze ondernemers extra te ondersteunen is door de 4 gemeenten in beeld gebracht welke ondersteuningsbehoefte de ondernemers na 1 oktober nodig hebben om hun bedrijf weer succesvol voort te zetten. En hoe zij straks (mogelijk op een andere plek) op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit trainingen of coaching.

Actieve benadering

Het merendeel van de ondernemers verwacht door te kunnen gaan met het eigen bedrijf of gaat werken in loondienst. Twaalf gaven aan mogelijk een bijstandsuitkering nodig te hebben na 1 oktober 2020.
Deze groep wordt actief benaderd met als doel hun perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten en het aanvragen van een bijstandsuitkering te voorkomen. Ook de ondernemers die nog niet zijn gesproken worden actief benaderd door de 4 gemeenten om hun ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen.

Blijven ondersteunen

Gemeenten, Dienst Dommelvallei en WSD houden de ontwikkelingen rondom corona en de instroom van nieuwe doelgroepen in de bijstand nauwlettend in de gaten. En blijven ondernemers daar waar nodig ondersteunen.