Investeren in inwoners en ondernemers

Samenwerking biedt kansen! De succesvolle start van kringloopwarenhuis Het Goed op bedrijventerrein De Pinckart in Nuenen is daar een prima voorbeeld van. Dienst Dommelvallei biedt samen met gemeente Nuenen, sociaal werkbedrijf WSD, Summa College, Ster College en Lunet Zorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier een fijne werkplek.

Ondersteuning aan ondernemers in coronacrisis

De ondersteuning van kleine ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis is eveneens een toonbeeld van samenwerking van Dienst Dommelvallei, gemeente Nuenen, Son en Breugel, Best en Oirschot. ‘Samen investeren in inwoners en ondernemers.’

‘Samenwerking biedt niet alleen kansen, maar levert ook heel veel positieve energie op’, zegt wethouder Ralf Stultiëns (gemeente Nuenen), die onder meer het sociaal domein in zijn portefeuille heeft. ‘Juist door krachten te bundelen met gemeenten van gelijke omvang en samenwerking te zoeken met sociaal-maatschappelijke partners zoals WSD kunnen we nog meer voor onze inwoners betekenen. Het is mooi om te zien dat investeren in inwoners en ondernemers vruchten afwerpt.’

Broedplaats

Kringloopwarenhuis Het Goed kan een klein jaar na de officiële opening op De Pinckart prima rapportcijfers overleggen. Meer dan 60 inwoners van Nuenen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vonden bij Het Goed een werkplek of doen hier werkervaring op. Met als doel door te stromen naar een reguliere baan in het bedrijfsleven.

Dat hadden er nog meer kunnen zijn als de coronacrisis niet was uitgebroken. Daardoor viel de instroom even stil en kwam een aantal medewerkers zelfs tijdelijk thuis te zitten om besmetting met covid-19 te voorkomen.

Nuenense vestiging Het Goed

Het plan om ook in Nuenen een vestiging van Het Goed te openen, dateert van 2014. De zoektocht naar een geschikte locatie, een passend pand en de juiste exploitatievorm kostte aardig wat tijd waardoor het openingslint pas vorig jaar kon worden doorgeknipt. Het kringloopwarenhuis is een zelfstandige onderneming die 49 procent eigendom is van WSD.

Dankzij samenwerking met andere partners is Het Goed een broedplaats van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven. Lunet Zorg zet Het Goed in voor cliënten die behoefte hebben aan zinvolle en uitdagende dagbesteding. Het Summa College en het Ster College werken met Het Goed samen om vernieuwende onderwijsinitiatieven te ontplooien. In het pand aan De Pinckart is daarom een klaslokaal ingericht en kunnen stagiaires kennismaken met het boeiende detailhandelsvak.

Werkervaringsplaats

Gemeente Nuenen heeft samen met Dienst Dommelvallei en WSD een project opgezet om inwoners met een bijstandsuitkering bij Het Goed een werkervaringsplaats aan te bieden. ‘Te vaak werden bijstandsontvangers gewoon aan het werk gezet, zonder te kijken naar competenties’, zegt wethouder Stultiëns. In Nuenen zijn 3 werklocaties (Het Goed, Groenbeheer en Post NL Sorteercentrum) aangewezen waar deze doelgroep voor een periode van 3 maanden werkervaring opdoet. 

Werknemersvaardigheden

‘Er gebeurt meer dan alleen werkervaring opdoen’, vult senior beleidsmedewerker Ralf Huybregts van Dienst Dommelvallei aan. ‘Tijdens een dienstverband van 3 maanden kijken wij welke werknemersvaardigheden iemand heeft en welke scholing nodig is om terug te keren in het reguliere arbeidsproces. Waar iemand met een bijstandsuitkering vroeger gewoon aan de slag moest, praten we nu over meedoen, competenties, sociale activering en doorstroming.’

Bedrijfsleven Nuenen

En bij dat laatste woord komt het bedrijfsleven in Nuenen om de hoek kijken. Letterlijk. Het Goed is gehuisvest op De Pinckart en omgeven door bedrijvigheid. Het kringloopwarenhuis is zelfs een van de grote trekkers en zorgt voor veel aanloop van consumenten en medewerkers van omliggende bedrijven. De koffiecorner is in trek om even van een welverdiende middagpauze te genieten. ‘Wij zien de nabijheid van het bedrijfsleven als een kans voor de mensen die bij Het Goed werkervaring opdoen’, zegt wethouder Stultiëns. ‘Steeds meer bedrijven in Nuenen zijn bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen. Hoe mooi is het dat Het Goed dan zo centraal gelegen is? Wie 3 maanden bij Het Goed heeft gewerkt kan, bij wijze van spreken, aan de slag bij de buren.’

Tozo-regelingen

Terwijl de coronacrisis de toestroom van cliënten bij Het Goed deed haperen, zag gemeente Nuenen het aantal hulpvragen van kleine ondernemers flink stijgen. ‘Sterker nog, de telefoon van de gemeente stond roodgloeiend’, zegt senior beleidsmedewerker Huybregts van Dienst Dommelvallei. ‘Meteen nadat het Rijk de eerste Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – red.) had afgekondigd, zijn we aan de slag gegaan om onze ondernemers te ondersteunen.’

Samenwerkingspartner

Dienst Dommelvallei is de samenwerkingspartner van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo die onder meer taken op het gebied van financiën, belastingen en sociale zaken uitvoert. In Nuenen en Son en Breugel is Dienst Dommelvallei verantwoordelijk voor beide Tozo-regelingen. In Nuenen komen 332 kleine ondernemers in aanmerking voor een Tozo 1-uitkering. Voor Tozo 2 stond de teller eind juni op 44 Nuenense aanvragen. Daarnaast zijn ook nog eens 21 kredietverzoeken van lokale ondernemers toegekend. In het hele Dommelvallei-werkgebied werden 656 Tozo 1-aanvragen ingediend.

Inrichting Tozo-loket

‘We hebben het Tozo-loket gaandeweg ingericht’, gaat Huybregts verder. ‘Ons belangrijkste doel was om alle getroffen kleine ondernemers te woord te staan, te adviseren en waar mogelijk financieel te ondersteunen. Dat hebben we snel gedaan, ook al moesten de middelen van het Rijk nog op onze bankrekening gestort worden.’ De manier waarop kleine ondernemers een Tozo-uitkering konden aanvragen werd snel gedigitaliseerd, zodat hulpverzoeken met behulp van DigiD vlotter verwerkt konden worden.

Gerichte ondersteuning

De Tozo 2-regeling heeft Dienst Dommelvallei en gemeente Nuenen geïnspireerd om samenwerking te zoeken. Met succes! Met gemeenten Best, Oirschot en sociaal werkbedrijf WSD is een project opgezet dat meer beoogt dan alleen de wettelijke taak van inkomensverstrekking aan getroffen ondernemers. ‘We willen voorkomen dat Nuenense ondernemers bijstandsafhankelijk worden zodra de Tozo 2-regeling eindigt’, zegt wethouder Stultiëns. ‘Hoe we dat gaan doen? Met alle partners gaan we actief aan de slag en bieden we gerichte ondersteuning in de vorm van maatwerk! We houden interviews houden en samen met ondernemers achterhalen we of ze een plan B hebben als de coronacrisis hen te hard raakt. Samen verkennen we perspectieven en onderzoeken we welke hulp geboden kan worden.’

Kansen

Tijdens de interviews wordt helder of een ondernemer kansen ziet om zijn bedrijf voort te zetten. In eerste instantie zal continuïteit voorop staan. Maar een andere weg inslaan is ook een optie. Aan de hand van competentietests bekijken we bijvoorbeeld waar de specifieke kwaliteiten van de ondernemer liggen. Senior beleidsmedewerker Huybregts: ‘Mogelijk besluit een ondernemer dat hij of zij zich wil heroriënteren op de arbeidsmarkt. Misschien biedt ondernemen in een andere branche kansen? Of is deze coronacrisis een wake-up call en prefereert iemand de zekerheid van een baan in loondienst? De uitkomst van dit traject staat van tevoren niet vast.’

Media aandacht

De ondernemersgerichte aanpak van Dienst Dommelvallei, gemeente Nuenen samen met gemeenten Son en Breugel, Best en Oirschot, trekt aardig wat media-aandacht. Niet alleen het Eindhovens Dagblad schreef erover. Ook landelijk magazine Binnenlands Bestuur publiceert een artikel waarin het gezamenlijke project van de gemeentelijke orgaisaties in de schijnwerpers staat. Dat stemt wethouder Stultiëns tevreden, al vindt hij ondersteuning van ondernemers veel belangrijker dan media-aandacht. ‘We willen graag dat mensen aan het werk blijven en dat ze door de coronacrisis niet in de bijstand komen. Ik ben er trots op dat wij samen met onze buurgemeenten, Dienst Dommelvallei en WSD maatwerk bieden voor deze ondernemers.’