Vernieuwing Burgerzakenapplicatie

Samen met gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel zijn wij in juni 2020 gestart met het project ‘Vernieuwing burgerzakenapplicatie’ voor de aanschaf van een burgerzakenapplicatie inclusief een burgerportaal. Als Dommelvallei-organisaties willen we graag:

 • Meer harmoniseren
 • De beheerlast bij Informatisering & Automatisering verminderen
 • Een financiële besparing realiseren
 • De dienstverlening naar onze burgers verbeteren waarbij de klant (burgers) en wij als gebruiker een groot gebruikersgemak ervaren.

PinkRoccade

Via het aanbestedingstraject is PinkRoccade als winnaar uit de bus gekomen en vanaf nu onze nieuwe leverancier van "Makelaarssuite". De totaaloplossing voor het burgerapplicatie systeem. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en de implementatie van het nieuwe systeem.

Veranderingen & implementatie

 • Voor gemeente Geldrop-Mierlo implementeren we een nieuw burgerzakensysteem en burgerportaal inclusief een nieuw betaalsysteem.
 • Voor Nuenen | Son en Breugel | Dienst Dommelvallei upgraden we het huidige systeem en breiden we het aantal digitale diensten voor de inwoners uit.

  Voordelen na implementatie

  • Digitale formulieren voor de klant (burgers) worden automatisch ingevuld.
  • Gaan we gebruik maken van een systeem dat gekoppeld is aan Djuma (zaakgericht werken).
  • Hebben we geen dubbele werkzaamheden meer betreft zaakgericht werken.
  • Worden zaken automatisch aangemaakt, zelfs zaken die geautomatiseerd ingericht kunnen worden waarbij een zeer minimale of helemaal geen inzet nodig zal zijn van een medewerker

   Implementatie

   Op dit moment wordt hard gewerkt aan de implementatieplanning. Als alles volgens wens verloopt, levert PincRoccade in oktober 2021 een nieuwe totaaloplossing.

   Vervolgstappen

   Uiteraard worden alle stappen in het implementatieproces met alle betrokkenen in- en extern gedeeld. Bij het samenstellen van het implementatieplan vragen we de input van afdelingshoofden, teammanagers en coördinatoren. Op deze manier is het mogelijk een werkbaar en realistisch implementatieproces in te richten voor alle betrokkenen en de oplevering in oktober te realiseren.

   In gesprek met ...

   Stan Tubée (Adviseur Informatievoorziening PinkRoccade) ging in gesprek met Henk Winnen (Informatieadviseur Dienst Dommelvallei) en Jan Taheij (Gegevensbeheerder Dienst Dommelvallei) over de Multi gemeente Makelaarssuite bij de Dommelvallei-organisaties.