Begroting, Jaarrekening en Bestuursrapportage vastgesteld

Begroting, Jaarrekening en Bestuursrapportage vastgesteld

Het algemeen bestuur heeft de begroting, jaarrekening en bestuursrapportage vastgesteld. Dit is de uitgelezen kans om aan onze partners te laten zien wat we met elkaar bereikt hebben. Niet alleen verantwoording afleggen maar ook successen vieren en samen onze doelen bepalen.

Terug- & vooruit kijken

Bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en de bestuursrapportage kijken we:

  • Terug naar vorig jaar
  • Vooruit naar volgend jaar
  • Terug en vooruit in het huidige jaar

Dat is nog niet zo simpel als het lijkt.

Voorbereidingen

Maanden aan voorbereidingen zijn hieraan vooraf gegaan. Zo hebben we bijvoorbeeld:

  • Planningen gemaakt en bijeenkomsten georganiseerd
  • Financiële berekeningen gemaakt
  • Met 20 personen teksten geschreven over (financiële) afwijkingen en voortgang van projecten
  • 3 weken lang vragen van de accountant beantwoord
  • Meerdere keren afstemming in het MT gehad
  • Overlegd gevoerd met de gemeenten en de bestuurders

Begroting 2022

In de begroting 2022 worden de beleidsdoelstellingen voor 2022 bepaald. Hier wordt ook een budget aan gekoppeld wat beschikbaar wordt gesteld om de doelstellingen te behalen. Het is hierbij van belang dat alle 3 de gemeenten het eens zijn met wat we gezamenlijk willen bereiken.

Jaarrekening 2020

In de jaarrekening 2020 kijken we of de beleidsdoelstellingen uit de begroting 2020 zijn behaald. Daarnaast bekijken we of dit ook is gelukt met de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld in de begroting 2020.

Over significante afwijkingen wordt gerapporteerd, zodat het voor het algemeen bestuur duidelijk is waarom een doelstelling wel of niet is behaald en of dat binnen het beschikbare budget bleef.

1e Bestuursrapportage 2021

In de 1e bestuursrapportage 2021 rapporteren we over de resultaten van de eerste 4 maanden van het huidige boekjaar. Er wordt gekeken of de uitgaven en inkomsten naar verwachting (zoals vastgesteld in de begroting 2021) verlopen. Op dat moment zou dus ongeveer 1/3 van het beschikbare jaarbudget zijn uitgegeven.
Iedereen die een budget beheert wordt gevraagd om te controleren of dit klopt. Worden er meer of minder kosten verwacht, dan moet hiervoor een verklaring worden opgesteld.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over de financiële gegevens van Dienst Dommelvallei? Neem dan eens een kijkje in onze begrotingsapp