Dit is de officiële website van Dienst Dommelvallei. Dienst Dommelvallei is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud zo volledig, actueel en toegankelijk mogelijk te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Link naar website derde(n)

Op de website van Dienst Dommelvallei kunt u een aantal links vinden naar externe websites. De inhoud van de websites die u via een link opent, vallen niet onder verantwoordelijkheid van Dienst Dommelvallei.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Dienst Dommelvallei en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd worden zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van Dienst Dommelvallei. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling communicatie.

Privacystatement

Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dienst Dommelvallei houdt zich aan de regels die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarbij zorgt Dienst Dommelvallei voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Per e-mail of webformulier verstrekte persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van een aanvraag of het geven van een reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Responsible Disclosure

Dienst Dommelvallei neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen.

Privacyverklaring sollicitanten

We zijn ons er bewust van dat sollicitanten privacygevoelige persoonsgegevens met ons delen, en gaan daar dan ook zo goed en voorzichtig mogelijk mee om. Lees er alles over in onze privacyverklaring voor sollicitanten

Meer informatie 

Heeft u hier verder nog vragen of opmerkingen over dan kunt u telefonisch terecht via 088-1631000 of per mail (info@dienstdommelvallei.nl). We zijn maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 08:30 - 17:00 uur en vrijdagen tussen 08:30 - 12:30 uur.