Bent u van mening dat u niet netjes behandeld bent door een medewerker van Dienst Dommelvallei? Dan kunt u een klacht indienen. 

 

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u van mening bent, dat u niet netjes bent behandeld door een medewerker van Dienst Dommelvallei.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 • Via e-mail naar info@dienstdommelvallei.nl
   
 • Via post
  Dienst Dommelvallei
  Klachtencoördinator 
  Dorpsstraat 210
  5731 JL Mierlo

Wat vermeldt u in uw e-mail/brief?

Geef in uw e-mail of brief aan:

 • Tegen wie u een klacht indient.
 • Wanneer het voorval plaatsvond waarover u een klacht indient.
 • Een duidelijke omschrijving van wat er is gebeurd en waarom u daarover een klacht indient.
 • Wie u bent, waar u woont en hoe wij contact met u op kunnen nemen. 

Heeft u een klacht ingediend?

Binnen 1 week nadat de klachtencoördinator uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wie uw contactpersoon is voor de afhandeling van uw klacht. Bij deze persoon kunt u terecht voor aanvullende opmerkingen en vragen over uw klacht. 

Controle

De contactpersoon controleert of we uw brief als klacht behandelden of dat een andere procedure gevolgd moet worden. Als wij uw klacht niet in behandeling nemen, ontvangt u hierover bericht.

Voldoet uw klacht aan de wettelijke eisen?

Dan nodigen wij u uit voor een gesprek met het afdelingshoofd. Tijdens dit gesprek bespreekt u de klacht. Als na dit gesprek uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. 

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman is bereikbaar op telefoonnummer (0800) 33 55 55 5. Lees meer hierover op de website van de Nationale Ombudsman