Wij besteden aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. En proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de overheid.

Website

Bij het bouwen en onderhouden van onze website gaan wij zorgvuldig om met alle toegankelijkheidseisen (technische eisen, begrijpelijkheid van de teksten, toegankelijke pdf's).

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te behouden

  • Controle vóór publicatie: de product pagina’s worden door de webredactie getoetst op alle onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Certificering via The Internet Academy, certificaat 2019-ic-5(externe link)
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software (zoals de toegankelijkheidsassistent) om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Audits: wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Onderzoek: onze webredactie onderzoekt regelmatig onze website. Gevonden problemen worden direct opgelost.

WCAG 2.1 AA Inspectierapport Dienst Dommelvallei - deelonderzoek content

Onderstaand het deelonderzoek content van Cardan Technobility, dat onderdeel uitmaakt van hun inspectierapport over de toegankelijkheid van onze website (www.dienstdommelvallei.nl). De in het rapport aangegeven verbeteringen zijn opgelost.

WCAG 2.1 AA Inspectierapport Dienst Dommelvallei - deelonderzoek techniek

Onderstaand het deelonderzoek techniek van Cardan Technobility, dat onderdeel uitmaakt van hun inspectierapport over de toegankelijkheid van onze website (www.dienstdommelvallei.nl). De in het rapport aangegeven verbeteringen zijn opgelost.

Vragen | Meer informatie

Heeft u vragen over de toegankelijkheid op onze website of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@dienstdommelvallei.nl of neem telefonisch contact op met onze webredactie via telefoonnummer (088) 163 10 00

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Intranet Dommelvallei-organisaties. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.(externe link)