Wij besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de overheid.

Nieuwe website

Dit is de nieuwe website van Dienst Dommelvallei. Bij het bouwen van deze website zijn wij zorgvuldig omgegaan met alle toegankelijkheidseisen ( technische eisen, begrijpelijkheid van de teksten, toegankelijke pdf's).

Onze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21-10-2019.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te behouden

  • Controle vóór publicatie: de product pagina’s worden door de webredactie getoetst op alle onderdelen op toegankelijkheid
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de toegankelijkheidsassistent
  • Toetsing: periodiek worden alle interne en externe links regelmatig getoetst door een automatische toetstool
  • Audits: wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen
  • Onderzoek: de webredactie onderzoekt regelmatig onze website en de gevonden problemen worden direct opgelost

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen, zie onze contactpagina