Dienstverlening en Sociale Zaken

Afdeling Dienstverlening en Sociale Zaken is het 1e aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instellingen van gemeenten Nuenen en Son en Breugel.

Afdeling Dienstverlening

De afdeling bestaat uit 2 clusters:

 • Klant Contact Centrum (KCC)
 • Werk en Inkomen (W&I)

Onze dienstverlening

Wij verzorgen alle gemeentelijke producten en diensten aan inwoners en bedrijven zoals:

 • De aanvraag en uitgifte van rijbewijzen en paspoorten.
 • Het registreren van huwelijken, geboorten en overlijden.
 • Het verwerken van verhuizingen.
 • Het in behandeling nemen van de aanvraag voor vergunningen; bijvoorbeeld voor evenementen.
 • Het geven van informatie over bijvoorbeeld afvalinzameling en minimaregelingen.

Cluster Klant Contact Centrum

Het cluster Klant Contact Centrum (KCC) is het visitekaartje van de gemeenten. De medewerkers van dit cluster zorgen voor: 

 • De bezetting van de balies in de gemeenten Nuenen en Son en Breugel.
 • Alle klantcontacten met inwoners en bedrijven.
 • Verstrekken de gebruikelijke producten en diensten die via de gemeentelijke websites worden aangeboden.

Dienstverlening in de breedste zin van het woord!

Ik ben 1 van de telefonistes die je aan de telefoon krijgt als je contact opneemt met gemeente Nuenen of gemeente Son en Breugel. Daarnaast werk ik als receptioniste en frontofficemedewerkster bij de balies van Burgerzaken. Ik help graag onze inwoners aan antwoorden op hun vragen. Mijn werk is heel erg leuk, afwisselend en dankbaar. Dienstverlening is echt mijn ding!

Lees hier het volledige verhaal van Anke

Cluster Werk en Inkomen

Cluster Werk en Inkomen voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. Dit cluster verzorgt ook de administraties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet uit.

Inwonerswensen

We komen graag tegemoet aan de wensen van onze inwoners. Daarvoor monitoren, ontwikkelen en verbeteren wij steeds onze dienstverlening. Momenteel zijn we bezig met de implementatie van zaakgericht werken voor alle Dommelvallei-organisaties. Beide processen zorgen voor verbetering van de dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven. 

Sociaal Domein 

Voor gemeenten Nuenen en Son en Breugel verzorgen wij de ondersteuning in het sociale domein. Daarnaast verzorgen wij de uitvoering van het taakveld werk en inkomen in de gemeentelijke, fysieke ondersteuningslocaties van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Dat doen we door:

 • Het verzorgen van de administratieve verwerking van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugd en werk en inkomen.
 • Het begeleiden van inwoners met bijstand naar werk.
 • Het verstrekken van gemeentelijke uitkeringen.
 • Ondersteuning bij het opstellen van gemeentelijk beleid op het sociaal domein, werk en inkomen en arbeidsmarktbeleid.

Regionale samenwerkingen

De gemeenten Nuenen en Son en Breugel nemen deel aan de regionale samenwerking met WSD en Regionaal Werkbedrijf ZOB (04werkt).

Voorbeelden samenwerking

Mooie voorbeelden van onze samenwerkingen met organisaties zijn: