Mensen in hun kracht zetten, daar krijg ik
energie van 

Mensen in hun kracht zetten, ruimte geven en daarmee
resultaten boeken. Daar krijg ik energie van!

Lees hier het volledige verhaal van Marcella

energieke kleuren

Digitale Begroting

Dienst Dommelvallei publiceert haar begrotingen, begrotings-
wijzigingen, jaarstukken en bestuursrapportagens online op
onze speciale website DienstDommelvallei-Begrotingsapp.nl

Briefgeld 500 euro

Enthousiasme brengt beweging

Ik ben werkzaam op de afdeling Financiën en houd me bezig met invordering en kwijtschelding. In mijn werk heb ik veel
afwisseling en verantwoordelijkheid. Dit maakt mijn werk erg leuk. 2 jaar geleden ben ik gestart met de opleiding Lean, ik ben nu Improvement Specialist.

Lees hier het volledige verhaal van Elina

 

Overlegsituatie