Afdeling Financiën en Control ondersteunt en ontzorgt haar partners op alle aspecten van de planning- en controlcyclus.

De mens achter de cijfers

De gemeenten hebben grote financiële uitdagingen. Ontwikkelingen als tekorten op de Jeugdzorg, strengere financiële wetgeving, e-facturering en verduurzaming vragen om een integrale ondersteuning en professionele advisering. Dat bieden wij als professionele gesprekspartner op alle aspecten van financiële administratie, planning en control. Samen staan we voor een moderne en gezonde financiële huishouding.

Vooruit denken

Wij denken graag vooruit, altijd op zoek naar kwaliteitsverbetering en creatieve oplossingen. Daarbij luisteren we naar onze klant en vragen we door. We ondersteunen de budgethouders en bestuurders in hun rol om verantwoord om te gaan met de beschikbare financiële middelen en daarmee hun doelen te realiseren. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van de leef-en werkomgeving van inwoners en bedrijven.

Dat mensen zichzelf in hun kracht zetten, daar krijg ik energie van! 

Lees hier het volledige verhaal van Marcella

Financiën

De financiële medewerkers ondersteunen de gemeenten bij alles op het gebied van de planning-&-controlcyclus en de financiële administratie. Facturen worden digitaal verwerkt. Begrotingen en jaarrekeningen zijn makkelijk leesbaar en digitaal toegankelijk.

Maximale ondersteuning

Om de gemeenten daarin maximaal te ondersteunen zijn onze adviseurs en administratieve ondersteuners vaak aanwezig bij onze klanten. Financiën wordt door veel budgethouders toch als een lastige taak gezien en daarbij helpen we graag.

Professionele kijk

Management en bestuurders kunnen vertrouwen op de professionele kijk van onze adviseurs die daarbij altijd in oplossingen denken, maar ook wijzen op risico’s. Door vroeg aan tafel te zitten zorgen we samen voor een gezonde financiële huishouding van de gemeenten.

Digitale Begroting

Dienst Dommelvallei publiceert haar begrotingen, begrotingswijzigingen, jaarstukken en bestuursrapportages op de website DienstDommelvallei-Begrotingsapp.nl

Control

De rol van controller evolueert. Vanuit de klassieke financiële rol naar volledige businesspartner. Om deze rol steeds beter te vervullen vormt de concerncontroller samen met een beleidsadviseur, een AO/IC-medewerker en de kwaliteitsmedewerker het accountteam.

Interne controles

Zij verzorgen alle interne controles en contacten met de accountant en leveren allerlei management-informatie. Zij adviseren over risicomanagement en verbetering van processen. Deze teams zijn toegewezen aan een gemeente en op vaste tijden op locatie aanwezig. Daardoor krijgen ze feeling met de organisatie en zijn ze makkelijk aanspreekbaar als professionele businesspartner.

Financiële uitdagingen

De gemeenten hebben grote financiële uitdagingen. Ontwikkelingen als tekorten op de Jeugdzorg, strengere financiële wetgeving, e-facturering en verduurzaming vragen om een professionele ondersteuning en advisering. Dat bieden wij als afdeling Financiën en Control.

Enthousiasme brengt beweging

Ik ben werkzaam op de afdeling Financiën en houd me bezig met invordering en kwijtschelding. In mijn werk heb ik veel
afwisseling en verantwoordelijkheid. Dit maakt mijn werk erg leuk. 2 jaar geleden ben ik gestart met de opleiding Lean, ik ben nu Improvement Specialist.

Lees hier het volledige verhaal van Elina