Per 1 februari treedt Jacqueline Nijland in dienst als nieuwe directeur van Dienst Dommelvallei.

Jacqueline was tot voor kort gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Gennep. Vanuit die rol heeft zij leiding gegeven aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering en heeft ze de organisatie meegenomen in het van buiten naar binnen denken en het stimuleren van eigenaarschap.

Jacqueline start haar werkzaamheden voor Dienst Dommelvallei op 20 februari. Harry Meeuwsen blijft tot 1 maart als interim-directeur in functie.