Afdeling Personeel, Organisatie en Informatievoorziening ondersteunt de gemeenten bij organisatieontwikkeling, informatie- en personeelsmanagement. Samen zoeken wij de verbinding tussen mensen, proces en techniek.

Afdeling Personeel, Organisatie en Informatievoorziening ondersteunt de gemeenten bij organisatieontwikkeling, informatie- en personeelsmanagement.

Personeel

Mensen staan centraal bij ontwikkelen en verbeteren. Goed personeelsmanagement draagt bij aan het behouden en ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Onze personeelsadviseurs ondersteunen de gemeenten hierbij. Instrumenten als strategische personeelsplanning, gesprekscyclus, maar ook het opstellen van vitaliteitsplannen worden door ons aangeboden en onderhouden.

Organisatie

De ambitie van onze afdeling richt zich op onze rol in de organisatieontwikkeling van onze partners. Daarin zoeken we de verbinding tussen mens, techniek en proces. Maar ook met en tussen onze partners, de gemeenten waarvoor wij werken. Dat doen we met oog en gevoel voor de inhoud, het proces en de relatie. Wij volgen de behoefte van de gemeenten en hebben daarin een duidelijke meerwaarde. 

Informatievoorziening

Het fundament van de gemeente is de informatievoorziening. Data- en informatieverwerking is een cruciale pijler van de bedrijfsvoering, dit moet op orde zijn. Wij ondersteunen de gemeenten in de ontwikkeling en beheer van de informatiehuishouding. Hierbij staat het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de efficiency, maar ook het toepassen van innovatieve oplossingen voorop. 

“Zien, durven en doen“

De omgeving van gemeenten wordt bepaald door een continue stroom van veranderingen. Veranderingen in techniek, in wet- en regelgeving en in de maatschappij. Dit biedt de gemeenten kansen. Kans op andere manieren van werken, op andere manieren van sturen en kans om de dienstverlening echt te verbeteren. Het zien en pakken van deze kansen staat centraal in de ondersteuning van onze afdeling aan de gemeenten.

Aantrekkelijke werkgever

De uitdagingen voor gemeenten zijn groot, ontwikkelingen als de invoering van zaakgericht werken en de omgevingswet
leiden tot andere manieren van werken. Dit heeft grote impact op medewerkers. Zij zijn aan zet. Als werkgever zetten we graag een tandje bij om een aantrekkelijke werkgever te zijn.