Bemiddelen naar werk

De komende 2 jaar wil het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant (RWB) samen met werkgevers 240 extra mensen bemiddelen naar werk. Dit aantal komt bovenop de bestaande doelstelling om 1307 werkzoekenden te plaatsen.

Deze ambitieuze doelstelling staat in het actieplan 'Perspectief op Werk'. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dit plan met een bedrag van 2 miljoen euro te ondersteunen. Dienst Dommelvallei heeft namens het RWB de aanvraag voorbereid.

Acties 'Perspectief op werk'

Om de 240 extra mensen naar werk te begeleiden, gaat Perspectief op Werk:

  • Vacatures in de regio goed in beeld brengen.
  • Werkgevers begeleiden om de invulling van werkplekken beter vorm te geven.
  • Mensen in de praktijk opleiden.
  • De samenwerking tussen werkgevers, overheden en scholen in Zuidoost-Brabant intensiever begeleiden.

Ondersteuning werkzoekenden

Het RWB ondersteunt werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor inwoners met een bijstands-, Wajong-, WW- en WIA-uitkering, voor werknemers die van baan willen wisselen en voor schoolverlaters die de arbeidsmarkt op komen.

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant (RWB)

In het RWB (website 04werkt) zijn regionale werkgevers, het onderwijs, het UWV, sociale werkbedrijven en 13 gemeenten verbonden. De gemeenten Best, Nuenen, Oirschot en Son en Breugel geven samen met WSD invulling aan het actieplan. Dienst Dommelvallei vertegenwoordigt hierbij de gemeenten Nuenen en Son en Breugel.