Dagelijks Bestuur

Taken

Het Dagelijks Bestuur is belast met de sturing van Dienst Dommelvallei. Zij zijn verantwoordelijk voor onder andere:

  • De voorbereiding van alles dat aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.
  • De uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur.
  • Het toezicht op het beheer van de financiĆ«n van de Dienst Dommelvallei.
  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers van Dienst Dommelvallei (met uitzondering van de secretaris/directeur).

Samenstelling

Het Dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei bestaat uit:

  • 3 collegeleden (1 collegelid uit het Algemeen Bestuur per deelnemende gemeente).
  • De gemeentesecretarissen van de 3 gemeenten.

Benoeming

De leden van het Dagelijks Bestuur worden door het Algemeen Bestuur benoemd. Zij treden af op de dag, waarop ook de leden van het Algemeen Bestuur aftreden.

Voorzitter

Het Algemeen Bestuur heeft een voorzitter aangewezen, die ook de voorzitter is van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter

  • Vertegenwoordigt Dienst Dommelvallei in en buiten rechte.
  • Is belast met de leiding van de vergaderingen.
  • Ondertekent alle van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaande stukken.
  • Draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het Dagelijks Bestuur.

Secretaris

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur worden bijgestaan door een secretaris die door het Algemeen Bestuur benoemd is.
De secretaris is de directeur van Dienst Dommelvallei.

Leden Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei

drs. Hans Gaillard

Gaillard
contactgegevens en taken drs. Hans Gaillard
FunctieVoorzitter, Burgemeester Son en Breugel

Victor Fijneman

Fijneman
contactgegevens en taken Victor Fijneman
FunctieSecretaris, Directeur Dienst Dommelvallei

Maarten Houben

Houben
contactgegevens en taken Maarten Houben
FunctieBestuurslid, Plaatsvervangend Voorzitter, Burgemeester Nuenen

Rien Schalkx

Schalkx
contactgegevens en taken Rien Schalkx
FunctieBestuurslid, Gemeentesecretaris Son en Breugel

Nick Scheltens

Scheltens
contactgegevens en taken Nick Scheltens
FunctieBestuurslid, Gemeentesecretaris Geldrop-Mierlo

Jan van Vlerken

van Vlerken
contactgegevens en taken Jan van Vlerken
FunctieBestuurslid, Gemeentesecretaris Nuenen
Lees voor